06-30-950-0038

Általános szerződési feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Beépíthető Konyhagép Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6724 Szeged, Bakay Nándor utca 29. - cégjegyzékszám: 06-09-008494 - adószám: 13014326-2-06 - elérhetőségek: info@konyhagepuzlet.hu, - tel: +36-30/950-0038) továbbiakban, mintSzolgáltató és a Beépíthető Konyhagép Kft. által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél, a továbbiakban, mint Ügyfél jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a konyhagepuzlet.hu domainnév alatt lévő webáruházban (továbbiakban: Webáruház) található. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A Webáruházakban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) szabályozza.

1.2. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. A Webáruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a rendeléskor megadott adataival sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:77. § és 6:78. §. (1) bekezdésében meghatározottak szerint.

1.4. A megrendelés leadása még nem minősül szerződésnek, azt az Ügyfél a szerződés létrejöttéig szabadon és következmény nélkül módosíthatja, illetve lemondhatja. Módosításra telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A Felek között a szerződés az Ügyfél által leadott megrendelés visszaigazolásával jön létre. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés, írásban foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt az adatbázisában tárolja. A Szolgáltató adatbázisából a megrendelés utólag visszakereshető.

2. Regisztráció

2.1. A vásárlás regisztrációhoz kötött. A regisztrációhoz a szükséges adatokat teljes körűen ki kell tölteni. A Webáruház kínálatának megtekintése nincs regisztrációhoz kötve. A Webáruházból bárki szabadon vásárolhat.

2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél adatai illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A hibásan rögzített adatok és az aktív rendelést érintő adatok megváltoztatására elérhetőségeink bármelyikén lehetőség van.

3. A Vásárlás lépései:

- a megrendelni kívánt termék kosárba helyezése

- a szállítási és számlázási adatok megadása

- a fizetési mód kiválasztása

- a megrendelés ellenőrzése

- a megrendelés végleges elküldése

3.1. A vásárolt termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a termékek használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk termék adatlapjáról, illetve a termékhez mellékelt magyar nyelvű használati utasításból lehet részletesen megismerni. Felhívjuk a figyelmet, hogy a feltüntetett képek helyenként illusztrációk. Ha a vásárlás előtt a termékkel kapcsolatban kérdése merülne fel, üzletünk/irodánk készséggel áll rendelkezésére bármely elérhetőségén. Az általunk forgalmazott termék - ahol ezt a jogszabályok előírják - használati utasítását a termékhez mellékeljük. Abban az esetben, ha nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal - mielőtt az árut használatba veszi - jelezze, pótoljuk. Amennyiben a Webáruházban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon hozzánk, elérhetőségeink valamelyikén.

3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

3.3. A Webáruházból megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webáruházon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Átutalással történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni. Az átutalásos fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz igénybe, a termék átvétele csak ezt követően lehetséges. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

3.4. A megrendelést a Szolgáltató Webáruházán keresztül az Ügyféltől akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul megadja. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.5. Az Ügyfél a megrendelés leadásakor kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.6. Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) elküldését követően, automatikusan megrendelés visszaigazolást küld Ügyfél részére. Amennyiben e visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül az Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor az Ügyfél bárminemű kötelezettsége automatikusan megszűnik.

4. Szállítási és fizetési feltételek

4.1. A Szolgáltató a megrendelt terméket igény szerint, térítési díj ellenében futárszolgálat igénybevételével házhoz szállítatja. Részletes szállítási infókat itt találhatja. Amennyiben az Ügyfél a második rendelés leadásakor jelzi, és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket, a már elindított csomagok utólagos összevonására nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek szállítási díját nem befolyásolja.

4.2. Szolgáltató a rendelés teljesíthetőségét követően lehetőséget biztosít az Ügyfélnek a kiszállítási időpont megválasztására, mely nem konkrét időpontot jelöl, csak közelítő szállítási intervallum kiválasztására szolgál. Meghatározott órára történő kiszállítást a Szolgáltatónak a jelen közlekedési viszonyokra tekintettel nem áll módjában vállalni. A jelen pontban írt szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek. A Szolgáltató, amennyiben az Ügyfél által megjelölte időpontban nem tud szállítani, úgy köteles nyilatkoztatni az Ügyfelet az általa megjelölt más szállítási időpont elfogadásáról. Az Ügyfél, amennyiben az eltérő szállítási időpont érdekmúlást eredményez, úgy elállhat a szerződéstől.

4.3. Az Ügyfél termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. A kiszállítással és a megrendelési tételekkel kapcsolatos kifogásokat, kérjük még a szállítmányozó jelenlétében, jegyzőkönyv felvételével dokumentálni.

4.4. A Webáruházban megrendelt termékeket a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.

5. Elállás joga, módja, következményei

Amennyiben Ügyfél a termék házhozszállítása után kíván a vásárlástól elállni, azt a termék átvételét követő 8 munkanapon belül, indoklás nélkül megteheti. Ennek módjáról a Távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) számú kormányrendelet rendelkezik. Ügyfél az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban Ügyfélnek kell gondoskodnia. Elállás esetén az Ügyfélnek, az írásos nyilatkozatot elegendő 8 munkanapon belül megküldenie a Szolgáltató felé. A szolgáltató a hibátlan, használatlan termék beérkezése után 30 napon belül visszatéríti a vételárat.

6. Garancia, szavatosság

6.1. A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók. Az Ügyfél a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 3 (három) munkanapon belül érvényesíthet csereigényt, a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A Szolgáltatónak jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgáltatni a szakszervizzel, és abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség a vevőt terheli.

6.2. A Beépíthető Konyhagép Kft. által forgalmazott berendezésekre minden esetben a hivatalos, gyártó által megadott gyári garancia idők az érvényesek.

6.3. Garanciális ügyintézés:

6.3.1. A Beépíthető Konyhagép Kft. által értékesített készülék meghibásodása esetén a hibát a hivatalos szakszerviz felé kell bejelenteni.

6.3.2. Szerelési, beüzemelési hiba esetén a javítást az illetékes telepítő cég (szakember) végzi. A vásárló a jótállási igényét csak a vásárlást igazoló számlával, kitöltött jótállási jeggyel érvényesítheti. A garancia érvényét veszti, amennyiben a készüléket nem jogosultsággal rendelkező cég (szerelő) telepíti. A garancia érvényesítésével, további részleteivel kapcsolatban (beüzemelés, bekötés, beépítés) érdeklődjön szaküzletünk elérhetőségein vagy a hivatalos szakszervizben. A kezelési útmutatóban leírtaktól eltérő használat, átalakítás, helytelen tárolás, nem megfelelő beszerelés, nem megfelelő, beüzemelés, nem megfelelő beépítés, elemi kár vagy egyéb eset miatt kialakult hibák nem számítanak garanciális hibáknak. Esetleges bekövetkezésükkor érdeklődjön a hivatalos szakszervizben. A termék garanciája a számlázás napján lép életbe. Amennyiben hibabejelentést tesz a használó és a készülék hibátlan, akkor a felmerülő kiszállási- és vizsgálati költséget köteles megtéríteni. Az elvesztett jótállási jegyet a vásárlást igazoló számla bemutatása alapján pótoljuk.

7. Egyebek

7.1. A Webruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Webáruházban való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

7.2. A Szolgáltató nem felelős olyan kárért, amely a Webáruházra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

7.3. Adatvédelem: a Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása, kedvezményes ajánlatok kiközvetítése érdekében tárolja. A Szolgáltató az Ügyfél adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató az Ügyfél adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint jár el.

7.4. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A módosítás a Webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, azonban nem érinti az Ügyfél által már elküldött megrendeléseket.

7.5. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. A jogvita rendezése amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges, szerződő Felek értékhatártól függően a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szerinti általános illetékességének vetik alá magukat.

7.6. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben az alábbi jogszabályok az irányadóak:

- Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

- Elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.)

- A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. Törvény (Fvtv.)

- A távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) kormányrendelet

- Egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendelet

- Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény